skip to Main Content
  • Som una empresa familiar amb un servei integral de cuina i monitoratge.
  • Apostem per un creixement controlat que en permeti conservar els nostres índex de qualitat i servei.
  • Volem oferir a les famílies un sistema que resolgui les necessitats.
  • Vetllem per una bona educació alimentària.
  • Utilitzem productes de temporada i proximitat, naturals i de qualitat.
  • Aprofitem les hores de lleure per a la formació dels nens i nenes amb el joc i l’espai organitzat.

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Procurem el desenvolupament integral de cada infant.

LES RELACIONS AMB LA FAMÍLIA I AMB LA SOCIETAT

Busquem mecanismes efectius de relació amb la família, coactuant amb les institucions públiques i amb les altres entitats.

LA SOSTENIBILITAT

Seguim el principi de les 3 R’s: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

EL RESPECTE COM A VALOR ESENCIAL

Posem les bases per una autèntica convivència en pau.
Fomentem la dignitat de la persona i tractem aspectes com l’educació per a la diversitat o la coeducació.

LA LLENGUA DE COMUNICACIÓ

El català és la llengua que utilitzen com a llengua vehicular

PROPOSTA EDUCATIVA

 Apostem per la pedagogia activa, assumint un paper
actiu amb un monitoratge dinamitzador.

Ens basem en la participació conscient i responsable
de cada agent educatiu, contribuint d’aquesta manera
a la solidaritat i a la cooperació.

Entenem l’esport i el joc com a mitjà per
assolir aquest fi educatiu.

Back To Top