skip to Main Content

Menjador Escolar Justo

Volem que els nostres alumnes puguin:

 • Adquirir una actitud receptiva davant la varietat d’aliments.
 • Conèixer la importància de seguir una dieta equilibrada.
 • Tastar nous gustos i textures
 • Aprendre a menjar quantitats equilibrades en funció de l’edat i l’aportació nutricional de cada aliment.
 • Aprendre a escoltar el propi cos a l’hora d’alimentar-nos.
 • Adquirir un ritme saludable a l’hora de menjar.
servicio comedor escolar - justo serveis
servicio comedor escolar - justo serveis

OBJECTIUS COM A EMPRESA

ÀMBIT PEDAGÒGIC

 • Desenvolupar el progrés personal de manera integral
 • Fomentar el diàleg vers el conflicte
 • Estimular la col·laboració entre l’entitat, les famílies,l’escola, el monitors/es i els infantils.
 • Fomentar la formació dels professionals.

OBJECTIUS PER GRUPS D’EDAT

P3

 • Aprendre a esperar amb tranquil·litat quan s’ha acabat de dinar.
 • Deixar ben endreçat l’espai on s’ha realitzat l’activitat.
 • No jugar amb el menjar.
 • Fer servir el tovalló. I mantenir l’espai net.
 • Aprendre a utilitzar correctament els estris.
 • Aprendre a menjar de manera autònoma.
 • Seure bé i no aixecar-se de la cadira.
 • Conèixer els diferents aliments.
 • Tastar aliments desconeguts.
 • Respectar l’estona de descans de la resta de companys.
 • Aprendre a relaxar-se i descansar després de dinar.

P4 i P5

 • Aprendre a cordar i a descordar-se la bata.
 • Anar sols al lavabo i tenir cura de la seva higiene.
 • Menjar de manera autònoma fent servir la cullera, forquilla i el tovalló.
 • Aprendre a esperar el torn per dur a terme les rutines diàries.
 • Mantenir-se ben asseguts durant l’estona de dinar.
 • Aprendre a fer files ordenades per anar al menjador.
 • Mostrar una actitud oberta vers el menjar.
 • Participar de manera activa en els jocs dirigits.
servicio comedor escolar - justo serveis
servicio comedor escolar - justo serveis

1r i 2n

 • Aprendre a utilitzar el ganivet per tallar els aliments i pelar la fruita.
 • Adquirir autonomia a l’hora de les rutines relacionades amb l’ús de la bata.
 • Gaudir i adaptar el joc als nous espais (1r).
 • Assolir un clima de cohesió amb tots els companys i companyes del cicle.
 • Prendre autonomia a l’hora de decidir les quantitats de menjar en funció de la gana i dels gustos de cada infant.

3r i 4t

 • Aprendre a mesurar les quantitats que ells mateixos es serviràn.
 • Acostumar-se i consolidar les rutines de recollida i neteja del menjador.
 • Prendre autonomia en les tasques relacionades amb el funcionament del menjador.
 • Mantenir l’ordre a les aules quan esperen a que arribin les monitores.
 • Gaudir de les activitats programades i mostrar-se motivats i il·lusionats.
 • Començar a resoldre els conflictes amb els companys de manera autònoma i per mitjà del diàleg.
 • Establir una relació respectuosa i de confiança amb els i les monitores.

5è i 6è

 • Mantenir els hàbits d’higiene apresos els cursos anteriors (Rentar-se les mans abans i després de dinar).
 • Menjar a un ritme tranquil, sense córrer.
 • Mantenir net el menjador i participar en les tasques de neteja del mateix.
 • Ajudar a mantenir un clima de tranquil·litat al menjador.
 • No abusar del pà. Mostrar interès pel que s’està menjant.
 • Aprendre a escoltar el propi cos tant en les quantitats que necessitem menjar com en els gustos individuals.
 • Acceptar i entendre les normes de funcionament del menjador.
 • Resoldre els problemes de manera autònoma mitjançant el diàleg.
servicio comedor escolar - justo serveis
Back To Top